برنامه یک شهر ضیافت مرکز اصفهان با حضور امام جمعه دولت آباد ، فرماندار و خیرین شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش چشم برخوار؛ برنامه یک شهر ضیافت مرکز اصفهان با حضور امام جمعه دولت آباد ، فرماندار و خیرین شهرستان برخوار برگزار شد. شایان ذکر است در این برنامه حدود ۳۵۰ میلیون تومان برای کمک به نیازمندان جمع آوری شد.