نمایشگاهی از آثار کارآموزان دوره های آموزشی- مهارتی با همکاری بسیج سازندگی ٰ مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان و دهیاری وشورای اسلامی روستای علی آباد ملاعلی در محل گلزار شهدای روستای علی آباد ملاعلی برپا شد.

به گزارش چشم برخوار؛ نمایشگاهی از آثار کارآموزان دوره های آموزشی- مهارتی با همکاری بسیج سازندگی ٰ مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان و دهیاری وشورای اسلامی روستای علی آباد ملاعلی در محل گلزار شهدای روستای علی آباد ملاعلی برپا شد.