مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان اینکه 90 درصد دونات‌ها در واحدهای زیرزمینی تولید می‌شود، گفت: وضعیت بهداشتی مکان تولیدکننده مشخص نیست، همچنین این دونات‌ها تاریخ تولید و انقضاء ندارند که امکان بروز کپک و … را فراهم می‌کند.

به گزارش چشم برخوار؛ مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان اینکه 90 درصد دونات‌ها در واحدهای زیرزمینی تولید می‌شود، گفت: وضعیت بهداشتی مکان تولیدکننده مشخص نیست، همچنین این دونات‌ها تاریخ تولید و انقضاء ندارند که امکان بروز کپک و … را فراهم می‌کند.

جواد محمدی فشارکی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: می‌خواهیم نسبت به دونات های فله ای اعلام خطر کنیم که این موضوع ربطی به دونات‌های بسته بندی شده ندارد.

وی با بیان اینکه منظور از دونات های فله ای این است که در برخی از آبمیوه و بستنی فروشی ها به صورت پیراشکی به فروش می رسند، گفت: دونات های فله ای مضرات متعددی دارند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تصریح کرد: این دونات ها در معرض هجوم حشراتی از قبیل مگس، سوسک و پشه و همچنین دست های آلوده فروشنده، آلوده شدن به گردو غبار و دود خودروها و … قرار دارند.

وی تاکید کرد: نامشخص بودن مواد مورد استفاده در تهیه این دونات ها از جمله عوارض این خوراکی است.

محمدی فشارکی با بیان اینکه 90 درصد این دونات ها در واحدهای زیرزمینی تولید می شود و بر این واحدها هیچ نظارتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: وضعیت بهداشتی مکان تولیدکننده و عدم رعایت بهداشت پرسنل، متاسفانه مشخص نیست، همچنین این دونات‌ها تاریخ تولید و انقضاء ندارند که امکان بروز کپک و … را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه با مراجعه به یکی از واحدهای تولید زیرزمینی دونات های فله ای متوجه شدیم که این واحد به صورت غیربهداشتی تولید دارد و با ارسال چند دونات برای آزمایش متوجه وضعیت نامساعد بهداشتی آنها شدیم.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در خصوص استفاده از واکس در دونات های خوراکی، تصریح کرد: شکلات این دونات ها از رنگ های غیرمجازی تهیه می شود که این رنگ‌ها در تولید واکس نیز استفاده می شود.

محمدی فشارکی با اشاره به اینکه در این خصوص با مرکز بهداشت جلساتی داشته ایم و آنها گله مند شدند که چرا شخصا مصاحبه کرده‌ام، گفت: صورت مساله را نمی توان پاک کرد، بلکه باید مشکل را برطرف کرد. یکی از سرفصلهایی که موظف هستیم برخورد کنیم عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی است که در این خصوص برای مرکز بهداشت نامه نوشتیم.

وی ادامه داد: آزمایش برای سلامت دونات ها را به دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دادیم که آزمایشگاه مورد تایید بهداشت و علوم پزشکی است. البته تمام مجموعه های تولیدی ماهانه کالای خود را برای آزمایش ارسال می کنند و نتیجه را به اداره بهداشت اطلاع می دهند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان درخصوص اینکه مرکز بهداشت استفاده از واکس در دونات را تکذیب کرده است، ادامه داد: اگر ما در نظر بگیریم که اصلا چیزی به عنوان واکس و رنگهای غیر مجاز نداریم، آیا هجوم حشرات از قبیل مگس، سوسک و پشه، تماس دست های آلوده فروشنده با دونات، آلوده شدن به گرد و غبار و دود خودروها و از همه مهم تر نامشخص بودن تاریخ تولید و انقضای دونات ها که مشخص نیست، قابل دفاع است؟

محمدی فشارکی خاطرنشان کرد: دونات های فله ای باید جمع‌آوری شود، حتی به فرماندار برخوار تذکر دادم که در منطقه سین و اغلب منازلی که در حاشیه شهر هستند و دونات تولید می کنند برخورد شود این درحالی است که نظارت بهداشتی بر تهیه دونات ها نیست و لازم است با آنها برخورد شود.