خطیب جمعه خورزوق به دسیسه های آمریکا برای بحث حجاب و ایجاد بی بندو باری به دست مزدوران خود در منطقه اشاره کرد و گفت: این مسئله از زمان رضا خان که دست نشانده خود آنها بود شروع شد و تا کنون هنوز این جنگ فرهنگی ادامه دارد همچنان که اعتراضات مردم در سال 1313 در مسجد گوهر شاد و به شهادت رسیدن مردم انقلابی به علت اعتراض بر کشف حجاب شروع مقابله ی با این فتنه غربی بود.

به گزارش چشم برخوار؛ امام جمعه خورزوق در خطبه های نمازجمعه در هفته میانی تیر ماه و در آستانه دهه کرامت, والدت امام رضا (ع) و خواهر گرامی ایشان کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) و همچنین روز تجلیل از امامزادگان و بقاء متبرکه بار دیگر امام جمعه محترم ضمن اشاره به موارد فوق و گرامیداشت این ایام مبارکه بار دیگر خود و مردم انقالبی شهر را به رعایت و عمل به تقوی الهی توصیه و دعوت نمود.

حجت الاسلام رسول حق شناس در خطبه عبادی این هفته مسئله قصاوت قلب و سنگ دلی را مطرح نمود و به تبیین این رذیله اخالقی پرداخت.

وی گفت: این رذیله اخلاقی دارای دو معنی کلی است یک سنگ دلی و دوم ایستادگی در مقابل پذیرش حق، همچنین این رذیله از جمله مواردی است که خداوند در قرآن برای آن از واژه ویل استفاده کرده است.

این کارشناس دینی در ادامه به چهار مورد از انواع انسان های سنگ دل اشاره داشت :اول: کسی که احکام الهی را سبک بشمارد و مرتکب حرام الهی شود که این رذیله با تاکید قرآن و روایات باعث کفر و انکار حق از طرف شخص می شود. دوم: شخصی که موعظه پذیر نباشد. سوم: کسی که درد دیگران را درد خود نداند؛ پیامبر اکرم فرموده اند که هر کس صدای یاری خواهی کسی را بشنود و به یاری او نرود مسلمان نیست. و چهارم: کسی که موجبات اذیت شدن دیگران را فراهم کند و از آن لذت ببرد که این سخت ترین و بدترین نوع شقاوت است.

حجت الاسلام حق شناس در پایان علت های اصلی مبتلا شدن به سنگ دلی را اصرار بر گناه، غفلت ار یاد خدا وغرق شهوات و لذت های دنیایی شدن و در دام آرزوی های طوالنی افتادن بر شمرد و در مقابل آن پرهیز از آنها را موجب رهایی و یا گرفتار نشدن در دام شقاوت دانست.
این سخنران در خطبه سیاسی این هفته و بعد از حمد ثنای الهی بار دیگران امام جمعه محترم شهر خود و مردم انقالبی را به رعایت تقوی الهی دعوت نمود.

وی با اشاره به رویداد های سیاسی این هفته همچون 18 تیرماه سالروز کودتای نافرجام نوژه تاکید کرد که مسئله دشمنی امریکا با ملت ایران فقط به دلیل پیشرفت سیاسی, نظامی و هسته ای ایران نیست بلکه در آن زمان که ایران هنوز هیچ کدام از موفقیت های کنون را دست نیافته بود این کودتا را صورت داد تا دوباره بر جان و مال این ملت مسلط شود و اساسا با مسئله به نام آزادی ملتی اسلام محور مشکل دارد.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی واضح و آشکارا بود و بعد از ترتیب دادن کودتای نوژه و تشویق و حمایت عراق برای حمله به ایران و همچنین تحریم و نفوذ, همچنان و همواره شدت خواری آمریکا در منطقه روز افزون است و در مقابل اقتدار و عزت و عظمت ملت ایران و شکست های پی در پی تاب استقامت ندارد.

خطیب جمعه خورزوق با اشاره به رویای بوش پسر در تاسیس خاور میانه جدید بیان داشت: این آرزوی
محال نه تنها تحقق نیافته بلکه شاهد سخنان رئیس جمهور کنونی آمریکا مبنی بر ترک خلیج فارس و خاور میانه
هستیم.
وی در ادامه  به مسئله حج ابراهیمی اشاره داشت و عنوان کرد: عده ای در داخل, آمریکا و همدستان او در منطقه
همچون آل سعود تلاش بر حذف شعار های ضد آمریکایی و پاک کردن حج از مسائل سیاسی را در مناسک حج و
مراسمات داخل کشور دارند حال اینکه با تاکید مقام معظم رهبری حج یک مسئله ای تماما سیاسی است و مظاهر حج همچون وحدت، حمایت از محرومان و برائت از مشکرین و مستکبران بر اهمیت این موضوع و ضد استکباری بودن این مسئله می افزاید.

حق شناس همچنین به دسیسه های آمریکا برای بحث حجاب و ایجاد بی بندو باری به دست مزدوران خود در منطقه اشاره کرد و گفت: این مسئله از زمان رضا خان که دست نشانده خود آنها بود شروع شد و تا کنون هنوز این جنگ فرهنگی ادامه دارد همچنان که اعتراضات مردم در سال 1313 در مسجد گوهر شاد و به شهادت رسیدن مردم انقلابی به علت اعتراض بر کشف حجاب شروع مقابله ی با این فتنه غربی بود.

وی در پایان تاکید کرد: جنگ و حماقت دشمن همچنان ادامه دارد و فقط جبهه آنها از جبهه نظامی بعد شکست های سنگینی که از ملت غیور ایران خورده اند به جبهه های فرهنگی و اقتصادی انتقال یافته است و به مدد الهی این مردم و به یاری امام زمان بر توطئه ها و دسیسه های بعدی آنها هم غلبه خواهیم کرد.

انتهای پیام /