در این دوربین مخفی خدام حرم رضوی لباس خود را برای چند دقیقه به زائران امام رضا(ع) قرض میدهند. واکنش زائران به این حرکت

به گزارش چشم برخوار؛در این دوربین مخفی خدام حرم رضوی لباس خود را برای چند دقیقه به زائران امام رضا(ع) غرض میدهند. واکنش زائران به این حرکت