مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه ادامه رینگ که به شهرستان برخوار اتصال پیدا می‌کند و رینگ قطع می‌شود، خیابانی به عرض ۳۶ متر و طول پنج کیلومتر به خیابان فرزانگان در حال احداث است و تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت داشته و ۲۲ بهمن ماه سال‌جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

به گزارش چشم برخوار؛ علی شمسی اظهار کرد: حدود یک کیلومتر از رینگ چهارم به علاوه یک تقاطع اتوبان شهید اردستانی در منطقه ۱۴ شهرداری واقع شده که در حال احداث است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ادامه رینگ که به شهرستان برخوار اتصال پیدا می‌کند و رینگ قطع می‌شود، خیابانی به عرض ۳۶ متر و طول پنج کیلومتر به خیابان فرزانگان در حال احداث است و تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت داشته و ۲۲ بهمن ماه سال‌جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان افزود: با احداث این خیابان مشکل ترافیکی شمال شرق اصفهان از نظر رفت و آمد خودروهای سنگین که شمال و جنوب کشور را به یکدیگر متصل می‌کند، رفع خواهد شد.

وی با اشاره به تاثیر حلقه چهارم حفاظتی بر کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهای سنگین خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش زمانی فاصله بین شهرستان‌های برخوار، میمه و شاهین شهر تا فرودگاه اصفهان که ۱۵ دقیقه است و در واقع با کاهش توقف نیم ساعتی خودروهای سنگین، آلودگی هوا از این طریق کاهش پیدا می‌کند.

شمسی خاطرنشان کرد: در گذشته منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان یکی از مناطق کمتر برخوردار شهر به شمار میرفت، اما تا پایان امسال به منطقهای برخوردار تبدیل و کمبود سرانه‌های مدیریت شهری آن مرتفع می‌شود.