معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: بعد از بیست روز خروجی سد را برای کشاورزان شرق کاهش دادیم اما بعد از کاهش هم اثرات آب در رودخانه وجود دارد؛ تا اینکه ده روز سپری شود و بیست روز دوباره توزیع آب برای شرق ادامه پیدا کند.

به گزارش چشم برخوار؛ سن ساسانی اظهار کرد: قرار بود طبق برنامه قبلی مقرر بود در سه‌ ماهه تابستان هر ماه بیست روز توزیع آب کشاورزی برای شرق داشته باشم.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: بعد از این بیست روز خروجی سد را برای کشاورزان شرق کاهش دادیم اما بعد از کاهش هم اثرات آب در رودخانه وجود دارد؛ تا اینکه ده روز سپری شود و بیست روز دوباره توزیع آب برای شرق ادامه پیدا کند، به این صورت رودخانه خشکِ خشک نخواهد شد و این روند تا شهریورماه ادامه پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/