اولین روز فعالیت گروه جهادی شهید علی رضاییان پایگاه شهید دستغیب خورزوق به روایت تصاویر

به گزارش چشم برخوار؛ درادامه ی اعزام جهادگران شهرستان برخوار به مناطق سیل زده این بارچهارگروه ازجهادگران بسیجی شهرستان برای کمک به بازسازی مناطق سیل زده به پل دختراعزام شدند;بسیجیان شهرستان برخوار این باردرقالب 4 گروه جهادی الزهر(س), شهیدسردا ررضاییان,حضرت رقیه(س) وقمربنی هاشم جهت کمک به بازسازی مناطق سیل زده پل دختر اعزام شدند