با بی توجهی به مسائل فرهنگی و نحوه برپایی جشن های عمومی، در ایام عیدغدیر در پارک صنایع دستی خورزوق شاهد اجرای خانمی بودیم که با پوشش نامناسب اقدام به تکخوانی نمود.

به گزارش چشم برخوار؛ با بی توجهی به مسائل فرهنگی و کم اهمیتی به نحوه و شیوه برپایی جشن های عمومی ، در ایام عید غدیر در پارک صنایع دستی #شهرخورزوق شاهد اجرای خانمی بودیم که با پوشش نامناسب و حرکات موزون اقدام به نوعی رقاصی و تکخوانی نمود.
این جشن که توسط شهرداری و ستادغدیر خورزوق برگزار میشد و اعتراضاتی از عموم داشت ، و پیام هایی را در کانال های خورزوق ارسال نمودند ولی موردی منعکس نشد و کسی پاسخگو نیست.

البته برگزارکنندگان (اعم از شهرداری، ستاد و …. ) در جشن حاضر بودند ولی اقدامی صورت ندادند و این نشان از رضایت افراد داشته است.

باتوجه به تکرار این قبیل مراسم ها، این نوع تهاجم فرهنگی در مراسم های مذهبی صورت گرفته است و محتوا از مدتها قبل تغییر یافته و به جای بیان مناقب اهل بیت و آشنایی مردم با محتوای عید، به شادی های زودگذر، کذایی و کاذب روی آورده و به جای جشن و سرور و همراهی با امام زمان اقدام به پخش آهنگ و استفاده از ابزارآلات موسیقی و اخیرا خانم ها می نمایند.
لازم دانستیم این موضوع را به عنوان یک دغدغه برای متولیان و اصحاب فرهنگی و مذهبی بیان کنیم و از تکرار چنین مواردی جلوگیری شده و نظارت بیشتر بر محتوای جشن ها صورت پذیرد.

وضعیت نا بسامان فرهنگی در #شهرخورزوق‼️⁉️

برپایی جشن ها و نشست ها بدون نظارت‼️

🔺دیگر تهاجم و ناتو فرهنگی اثرگذار شده است و ترویج بی بندوباری و واگذاری نوجوانان و جوانان دختر و پسر به کارهای لهو و لعب پا را فراتر گذاشته است.

👈با کدامیک از این روش ها میشود پیشرفت و ترقی را معنا نمود…

چه کسانی آموزش های بی پایه و اساس و کاذب را برای فرزندان این مردم برگزار می کنند و پشت صحنه این مجالس و اهداف آن چیست…‼️

چرا کسی برای خانواده ها و مردم روشنگری نمیکند.

♦️کدام استعداد است که باید شناسایی شود و برای آن ارزش قائل بود؟
آیا هر استعداد و هنری برای همه و در هر شرایطی باید اجرا و به نمایش گذاشته شود‼️⁉️

🔺چه کسی مجوز برگزاری این نوع برنامه ها را صادر میکند؟
و چه کسی بر اجرای صحیح آن نظارت دارد؟

👈👈بدینوسیله از مسئولین فرهنگی و مذهبی شهرستان برخوار و شهرخورزوق درخواست عاجلانه داشته تا جهت جلوگیری از تکرار این برنامه ها تدبیری اندیشیده و ضمن ورود به مسئله اقدام لازم را به عمل بیاورند و گزارش این مورد را به مردم اطلاع رسانی نمایند درغیر اینصورت بصورت حضوری مسئله از طریق حقوق شهروندی پیگیری خواهد شد.