معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد تلاش در جهت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از طریق حجاب برتر چادر
را در مقابله با تلاش های دشمن ضروری دانست.

به گزارش چشم برخوار؛ فرهاد مصری نژاد در جمع کارکنان خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد اظهار کرد: دشمن به طور ویژه در حوزه حجاب و عفاف در حال برنامه ریزی و فعالیت است. فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای در مورد بنیان خانواده به شدت در حال انجام اقدامات مخرب هستند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد افزود: ترویج این باور که حجاب محدودبت آور است و زن را از فعالیت های اجتماعی دور می نماید و طرح مساله حجاب اجباری از مهم ترین موضوعاتی است که دشمن در فضای مجازی به آن پرداخته و می پردازد.

مصری نژاد ادامه داد: این در حالی است که حجاب به مفهوم پوشش در همه جوامع دارای قوانین و مقررات متناسب با فرهنگ آن هاست و اختلاف در حد پوشش است نه اصل پوشش. پس مساله حجاب اجباری کلمه ای انحرافی و تبلیغاتی است ضمن اینکه حد پوشش در جامعه اسلامی توسط قرآن تبیین شده است.

وی گفت: متخصصان  جنگ نرم دشمن به این نتیجه رسیده اند که برای شکست ایران اسلامی باید چادر  و حجاب را از سر زن مسلمان ایرانی برداشت. به همین منظور تلاش آن ها در این زمینه در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی به شدت محسوس است. مهم ترین حربه دشمن در این باره تاکید بر عدم رعایت حقوق زن در ایران و تلاش برای نشان دادن وضعیت بد زنان در جامعه ایران است و بدیهی است در این راستا باید مقابله فرهنگی مناسب صورت پذیرد.

مصری نژاد  با اشاره به وظیفه سنگین کارکنان به خصوص کارکنان خواهر چادری در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف گفت: اعمال و رفتار ما در فضای حقیقی و و فضای مجازی بسیار موثر است. باید در مقابل تلاش های دشمن اقدامات مدیریت شده و جدی انجام داد. بخشی از این اقدام تجلیل از خواهران دارای حجاب برتر – چادر – است. حجاب برتر یعنی چادر یک پرچم است و این پرچم در دانشگاه آزاد اسلامی  باید همیشه بالا باشد.

به گزارش آنا در پایان این مراسم از کارکنان خواهر دارای حجاب برتر چادر تجلیل شد.