آیین افتتاح ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش چشم برخوار؛ آیین افتتاح ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان اصفهان و همچنین دکتر صادقیان معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ‌،مهندس سورانی مدیر امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی و کارشناس ناظران محترم _آقای شریف پور کارشناس مسئول منابع فیزیکی مرکز بهداشت استان اصفهان برگزار شد.