سخنرانی کوتاه استاد پناهیان پیرامون ماه محرم را خواهید شنید.

به گزارش چشم برخوار؛

فیلم دانلود سخنرانی استاد پناهیان