فراخوانی راهپیمایی تاکتیکی شبانه ،اجرای میدان تیر و آزمون آمادگی جسمانی گردان بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع) برخوار برگزارشد.

به گزارش چشم برخوار؛ فراخوان راهپیمایی تاکتیکی شبانه ،اجرای میدان تیر و آزمون آمادگی جسمانی گردان بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع) برخوار برگزار شد.

معینی فرمانده گردان گفت:به منظور ارتقای آمادگی های دفاعی وامنیتی ،فراخوانی این گردان در دانشگاه علوم وفنون ، زمینی حضرت امیرالمومنین (ع) نیروی زمینی سپاه برگزار گردید.

وی افزود:آشنایی باعملیات روانی،مسیریابی بوسیله قطب نما،اصول و مهارت تیراندازی و…ازجمله آموزش های ارائه شده توسط اساتیدومربیان مجرب نیروی زمینی سپاه دراین فراخوانی بوده است.

معینی تصریح کرد:همواره گردان بیت المقدس به دنبال ارتقای توان وآمادگی رزم دفاعی وامنیتی بوده است.