مسابقه دوی صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش چشم برخوار، در نوزدهمین روز از آبان ، به مناسبت گرامیداشت 11 آبان روز حماسه و ایثار شهرستان برخوار با همت کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان برخوار مسابقه دو صحرانوردی با حضور 136دانش آموز پسردر سه دوره تحصیلی از محل کمربندی روستای محسن آباد به سمت شهر شاپورآباد، برگزار شد. دراین مسابقه در مقطع ابتدایی دانش آموزان محمد قربانی آموزشگاه شهید مصطفی خمینی، متین صادقی آموزشگاه شهید کلانتری و محمدصادق حق شناس آموزشگاه شهیدمهاجر در مقطع متوسطه اول : دانش آموزان علیرضا ترابی و سینا امینی آموزشگاه خوارزمی و امیرحسین صادقی آموزشگاه رودکی و در مقطع متوسطه دوم: دانش آموزان محمد قاسمیان و علی مالوردی از آموزشگاه فنی بوعلی و علی صبوری از آموزشگاه امام سجاد به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.