کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: چون قیمت زمین در مناطق برخوردار و شهرها بالاست قیمت تمام شده در مسکن ملّی پایین خواهد آمد، امّا در شهرستان ها قیمت مصالح ساختمانی تأثیرگذار است؛ در این صورت بار مالی برای استفاده کنندگانِ این طرح در شهرستان ها بیشتر خواهد بود.

به گزارش چشم برخوار؛ جلال حسینی جزه اظهار کرد: مسکن ملّی برای رونق اقتصادی مفید است، چرا که بخشی از اقتصاد ایران وابسته به مسکن بوده و این امر باعث پویایی اقتصاد می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم این است که در مسکن ملّی، واگذاری بر اساس قیمت تمام شده است که این در ادامه شاید باعث نارضایتی مردم شود.

حسینی جزه بیان کرد: نباید فراموش شود افرادی که در طرح های حمایتی مانند مسکن ملّی شرکت می کنند از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.

وی افزود: در طرح مسکن مهر شاهد بودیم با وجود این که کار پیشرفت کامل داشت، مبلغی به عنوان پیش دریافت گرفته می شد؛ امّا در این نوع مسکن ابهاماتی در دریافت پیش پرداخت وجود دارد.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: چون قیمت زمین در مناطق برخوردار و شهرها بالاست قیمت تمام شده در مسکن ملّی پایین خواهد آمد، امّا در شهرستان ها قیمت مصالح ساختمانی تأثیرگذار است؛ در این صورت بار مالی برای استفاده کنندگانِ این طرح در شهرستان ها بیشتر خواهد بود.

انتهای پیام/