پارکینگ خوردوهای سنگین شهر دولت آباد
یکشنبه ۲۶ آبان با حضور مسئولین شهرستان برخوار افتتاح خواهد شد.

به گزارش چشم برخوار؛یکی از خواسته های به حق مردم شهر دولت آباد به حقیقت پیوست

#پارکینگ خوردوهای سنگین شهر دولت آباد
یکشنبه ۲۶ آبان با حضور مسئولین شهرستان برخوار افتتاح خواهد شد.

با پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر و مساعدت شهردار محترم دولت آباد و بخشودگی بخش اعظم عوارضاتی همچون ۱۰۱ و سایر عوارضات متعلقه به سرمایه گذار این مجموعه

# پارکینگ شبانه روزی حر
با مساحتی بالغ بر ۶۰۰۰ متر مربع و گنجایشی بالغ بر ۱۲۰ تریلی

در بلوار دانشگاه (محور دولت آباد-حبیب آباد) سه راهی محسن آباد جنب ورزشگاه غدیر
یکشنبه ۲۶ آبان با حضور مسئولین شهرستان برخوار افتتاح خواهد شد.

با شروع به کار این پارکینگ ، کلیه خوردوهای سنگین شهر دولت آباد حق پارک در معابر اصلی و فرعی شهر را نداشته و بدین ترتیب آسایش و امنیت و هوای پاک تری برای همشهریان عزیز به ارمغان خواهد آمد.

بدیهیست مشاهده توقف هرگونه وسائط نقلیه سنگین در داخل شهر توسط ماموران راهنمایی و رانندگی با جریمه همراه خواهد بود.

ناصر معینی
سخنگوی شورای اسلامی شهر دولت آباد