امشب دو تیر برق در خیابان میثم بر اثر فرسودگی افتاد و خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

به گزارش چشم برخوار؛ امشب دو تیر چراغ برق در خیابان میثم دولت آباد بر اثر فرسودگی بر روی زمین سقوط کرد و منجر به قطع برق و ترس ساکنان محل شد.

به گفته شهروندان علی رغم پیگیری های مکرر از اداره برق در خصوص تعویض چراغ برق تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

ساکنین کوچه بهارستان ضمن بیان اینکه پیش از این نیز در همین کوچه یکی از تیرهای برق در اثر فرسودگی  افتاده است، بیان کردند: تمامی تیرهای این کوچه از چهل سال پیش تعویض نشده است و همه فرسوده اند.