ویدئوی مولودی‌خوانی محمود کریمی با لهجه لری در شب میلاد حضرت زینب(س) در هیئت رایةالعباس(ع) امامزاده علی‌اکبر چیذر را بشنوید.

به گزارش چشم برخوار؛ویدئوی مولودی‌خوانی محمود کریمی با لهجه لری در شب میلاد حضرت زینب(س) در هیئت رایةالعباس(ع) امامزاده علی‌اکبر چیذر را بشنوید.

 

دانلود فیلم مولودی لُری محمود کریمی برای حضرت زینب

https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/99553bb7f27b73a82d8ff275d67ae79918591036-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6Ijc2ODY3ZTczMmY5MDVjNDlmMGFkZGRjMGI3ZGExNjFmIiwiZXhwIjoxNjA4NDI3MDE1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.m3ep5TCT6sn3W_i0HVJysv-1AlkW1rJnnSmF9xMzUL0