طی سالهای اخیر به دلیل عدم اختصاص بودجه مصوب برای اصلاح اساسی نه تنها آسفالت این مسیر ، بلکه زیرسازی آن نیز دچار مشکل شده که ترمیم آن، کار را به مراتب دشوارتر کرده بود.

به گزارش چشم برخوار؛ ناصر معینی سخنگوی شورای اسلامی شهر دولت آباد در گفتگو با چشم برخوار گفت: آسفالت بلوار امام خمینی به دلیل تردد بسیار زیاد خودروهای سنگین در معرض فرسودگی زودرس قرار دارد به گونه ای که عمر مفید آسفالت در این خیابان دو و یا سه برابر کاهش میابد.
طی سالهای اخیر به دلیل عدم اختصاص بودجه مصوب برای اصلاح اساسی نه تنها آسفالت این مسیر ، بلکه زیرسازی آن نیز دچار مشکل شده که ترمیم آن، کار را به مراتب دشوارتر کرده بود.

وی گفت: آخرین باری که این محور روکش کامل شده بود به سال ۱۳۸۴ برمیگردد.

شورای اسلامی دوره پنجم مکاتبات بسیاری برای تامین قیر مورد نیاز جهت روکش آسفالت این محور که نارضایتی های بسیاری را به دنبال داشت با مراجع ذی صلاح داشته است که متاسفانه هیچ گونه کمک و یارانه ای برای این مهم در نظر گرفته نشد تا اینکه این شورا در پی اعتراضات گسترده دست به کار شد و بیش از این معطل نماند و در راستای تکریم درخواست های همشهریان و صنعتگران ۴ میلیارد تومان برای ترمیم و روکش کامل محور غربی بلوار امام خمینی اختصاص داد.

این مبلغ که در فصل بودجه نویسی برای موارد مختلف عمرانی دیگر در نظر گرفته شده بود با جابجایی و اصلاح ردیف ها و تغییر در اولویت ها به این مهم اختصاص داده شد.

از پیگیری های به موقع شهردار محترم، مدیریت پروژه توسط معاونت خدمات شهر و مدیر منطقه صنعتی و همچنین معاونت عمران شهرداری دولت آباد بینهایت سپاسگزاریم.