فیلمی که گفته شده از داخل پایگاه آمریکایی عین‌الأسد عراق گرفته شده در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی و عربی در حال دست به دست شدن است.

به گزارش چشم برخوار؛ فیلمی که گفته شده از داخل پایگاه آمریکایی عین‌الأسد عراق گرفته شده در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی و عربی در حال دست به دست شدن است.