علت لغو نشدن پروازها در زمان شليک موشک های سپاه به پایگاه های آمریکا را در برنامه گفتگوی ویژه خبری را خواهید دید.

به گزارش چشم برخوار؛ علت لغو نشدن پروازها در زمان شليک موشک های سپاه به پایگاه های آمریکا را در برنامه گفتگوی ویژه خبری را خواهید دید.

دانلود فیلم علت لغو نشدن پروازها در زمان شليک موشک