شعرخوانی سید رضا نریمانی در مراسم پیش خطبه نماز جمعه تهران را مشاهده می‌کنید.

به گزارش چشم برخوار؛شعرخوانی سید رضا نریمانی در مراسم پیش خطبه نماز جمعه تهران را مشاهده می‌کنید.

دانلود

🔹زخم ها خورده ایم پی در پی
🔹از مدیری که انقلابی نیست

🔹ما علیه فساد جنگیدیم
🔹باید این نکته را به یاد آورد

🔹انقلاب امام سالم بود
🔹انتخاب غلط فساد آورد

دانلود روضه نریمانی برای سردار سلیمانی و شهیدان هواپیما