وقتی دخترک یک رفتگر با بغض نوشت هر وقت نذری می دهند، بابای من تا صبح از خستگی و کمر درد خوابش نمی ره، کاش هیچ وقت نذری ندهند. بیایید عهد ببندیم نذری خوردنمان به خم شدن کمر هیچ رفتگری منجر نشود.

به گزارش چشم برخوار؛ وقتی دخترک یک رفتگر با بغض نوشت هر وقت نذری می دهند، بابای من تا صبح از خستگی و کمر درد خوابش نمی ره، کاش هیچ وقت نذری ندهند. بیایید عهد ببندیم نذری خوردنمان به خم شدن کمر هیچ رفتگری منجر نشود.

بسیاری از مردم به دلیل داشتن تعلق خاطر به عزاداری های دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، همزمان با برگزاری جلسات و دسته های عزاداری، به توزیع نذری اعم از غذا یا شیر و غیره اقدام می کنند.

آن قدر در اشتیاق نذری دادن و بردن گوی سبقت از رقیب، در تکاپو هستند که از قرار دادن سطل های زباله در کنار بساط خود غفلت می کنند و برای نذر خود از جان رفتگران و پاکبانان شهرداری مایه می گذارند و آنان را در ایام و مناسبت های مذهبی از عزاداری خود محروم می کنند تا این سیره که پاکیزگی و نظافت از ایمان است را در جامعه پیاده کنند.

اینجاست که نذری دادن و نذری خوردنی که باید در کنار رعایت نکات بهداشتی و سلامتی، تضمین کننده روح و روان باشد، قامت رفتگران و پاکبان ها را به خاطر پخش نذری و قبولی حاجت خم می کند و دست دعای فرزندان آنان را به سوی آسمان بلند می کند.