سرهنگ پاسدار محمد شفیعی فرمانده سپاه ناحیه برخوار از کارگاه تولید ماسک مردمی شهرستان بازدید کرد.

به گزارش چشم برخوار؛ سرهنگ پاسدار محمد شفیعی فرمانده سپاه ناحیه برخوار از کارگاه تولید ماسک مردمی شهرستان بازدید و همچنین با حضور در روستای محسن آباد از فعالیت های فرهنگی جشن نیمه شعبان بسیجیان در ایام مبارزه با ویروس منحوس کرونا بازدید نمود.