مجریان طرح‌های اشتغال کمیته امداد در اصفهان، فولاد شهر و برخوار در حال حاضر به تولید این اقلام بهداشتی مشغول هستند،

به گزارش چشم برخوار؛ به نقل از سایت خبری کمیته امداد، کریم زارع، با بیان اینکه طرح‌های اشتغال مورد حمایت این نهاد دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرند، گفت: بسیاری از مددجویانی که به تولید پوشاک و ملزومات بهداشتی اشتغال داشتند پس از همه گیری ویروس کرونا و کمبود اقلامی مانند ماسک و پوشش‌های بیمارستانی با تغییر در برنامه کاری خود به یاری جهادگران عرصه سلامت شتافتند.

وی با بیان اینکه مجریان طرح‌های اشتغال کمیته امداد در اصفهان، فولاد شهر و برخوار در حال حاضر به تولید این اقلام مشغول هستند، گفت: از ابتدای اسفند ماه تاکنون بالغ بر ۳۵۰ هزار ماسک، گان و لباس بیمارستانی توسط آنها تولید شده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان تصریح کرد: ظرفیت تولید این واحدها روزانه ۷۵۰۰ مورد است که در شهر اصفهان ۴۵۰۰ ماسک، گان و لباس بیمارستانی و در فولاد شهر دو هزار و در برخوار نیز هزار ماسک در روز تولید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع کمک به رونق مشاغل تولیدی به تقویت منافع ملی کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: در بحران‌ها نیز این تولید کنندگان هستند که قابلیت تغییر برنامه کاری خود برای کمک به کشور را دارند.

وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت از برنامه‌های مهم این نهاد است که با جدیت و دقت بسیار زیاد پیگیری می شود، اظهار کرد: کمک به تولید ۳۵۰ هزار ماسک، گان و لباس بیمارستانی توسط مددجویان اصفهانی یکی از شواهد محکم در رابطه با  تاثیرگذاری تلاش‌های کمیته امداد در راستای اشتغال و خودکفایی نیازمندان است.