حسینعلی حاجی: وزیر جوان پیرامون مباحث و ماموریتهای اصلی وزارتخانه خود فرافکنی میکند و به حاشیه ها میپردازد

به گزارش چشم برخوار؛حسینعلی حاجی:خدمات تلفن همراه در گذشته رضایت بخش تر از حال بود. دربحث تلفن ثابت در روستاها نیز دچار مشکل هستیم. دربحث فناوری های ارتباطی از دنیا عقب مانده ایم.
در بحث شبکه ملی اطلاعات اقدامی نمیبینیم. نوعی از ولنگاری فرهنگی را در فضای مجازی شاهد هستیم.  وزیر جوان پیرامون مباحث و ماموریتهای اصلی وزارتخانه خود فرافکنی میکند و به حاشیه ها میپردازد