برداشت چغندرقند پاییزه از وسعت ۱۱۴ هکتاری مزارع استان اصفهان آغاز شد.

به گزارش چشم برخوار؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه در سال زراعی جاری، به همت تعدادی از کشاورزان شهرستان‌های اصفهان، اردستان و برخوار کشت پاییزه این محصول در مهر ماه انجام شد گفت: متناسب با حجم تولید و میزان محصول تحویلی و نهایتاً فعال بودن کارخانه‌های قند، برداشت چغند رقند پاییزه تا اوایل تیر ادامه می‌یابد.

پیمان فیروزنیا پیش بینی کرد: بیش از سه هزار تن محصول چغندرقند از مزارع استان اصفهان برداشت شود.
وی اضافه کرد: حدنصاب تولید ۷۰ تن محصول در هکتار و عیار بیش از ۱۷ درصد سبب شد این زراعت مورد توجه قرار گیرد وهر ساله برای توسعه سطح کشت آن در بین زراعت‌های پاییزه برنامه ریزی شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: کارایی مصرف آب در کشت بهاره چغندرقند به ازای مصرف هر یک مترمکعب آب تولید ۳۵۰ گرم شکر و در کشت پاییزه بیش از ۶۰۰ گرم شکر است.
فیروزنیا فعالیت اندک آفات وبیماری‌ها و نیاز به سمپاشی کمتر، حفظ محیط زیست، افزایش مواد آلی خاک وبهبود واصلاح ویژگی‌های فیزیکی وساختمان خاک وتأثیر بسزا در کاهش جمعیت علف‌های هرز مزرعه را از مزایای کشت چغندر قند پاییزه برشمرد.
چغندرقند یکی از محصولات زراعی است که کشت بهاره آن در اقلیم‌های سرد و کشت پاییزه آن نیز در مناطق گرمسیر میسر است، کشت و کار چغندرقند بهاره در شهرستان‌های مختلف استان اصفهان از قبل وجود داشته است، ولی بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه کشت پاییزه در مناطق مستعد و جدید و به یمن وجود ارقام مقاوم به گلدهی، اولین بار در پاییز سال ۱۳۹۳ با همکاری شرکت قند اصفهان کشت پاییزه به کشاورزان شهرستان اردستان معرفی شد و به دنبال آن در سال‌های بعد در سایر شهرستان‌های گرمسیر و معتدل گرم استان مانند آران بیدگل، نطنز، اصفهان، برخوار و مناطقی از شهرضا و شاهین شهر کشت این محصول انجام شد.