اجرای گروه مجاز در مرحله دوم عصر جدید را می بینید.

به گزارش چشم برخوار؛گروه مجاز با 5 نفر دوباره با اجرای پانتومیم خود اینبار در مرحله دوم عصر جدید باز هم توانست هم خنده را بر لب حضار و تماشاگران و هم  رای سفید را از داوران عصر جدید بگیرد.

گروه مجاز اینبار در عصر جدید با نمایشی با محوریت مگس اجرا کرد.

دانلود فیلم اجرای گروه مجاز در مرحله دوم عصر جدید