هشت تن خیارشور فله‌ای فاسد در برخوار کشف و معدوم شد.

به گزارش چشم برخوار؛مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار گفت: در گشت بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط از یکی از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی در شهرستان برخوار هشت تن خیارشور فاسد کشف شد.
حسن کمالی افزود: این میزان خیارشور فاسد که بدون مجوز بهداشتی بود، از چرخه مصرف خارج شد.