سمت شما آمدم گم نکنم راه را
طی کنم این سیر الی الله را

به گزارش چشم برخوار؛

دانلود کنید

دیده ی من خون ببار

مثل پریشانی ابر بهار

.

کی برسد آخر این انتظار

دیده ی من خون بیار

.

سینه ی هر شیعه شده بی قرار

از غم بانوی بدون بی مزار

.

آه اگرچه حرم فاطمه

از همه پنهان شده

.

شکر خدا صحن تو در شهر قم

خانه ی دل های پریشان شده

.

هر که پی تربت مادر سادات رفت

در حرم امن تو مهمان شده

.

پرچمت سایه ی بالا سر است

اذن دخول حرم این دو نگاه تر است

.

شکر خدا سایه ی آل علی

بر سر این کشور است

.

بر تو و بر صححن تو از جان سلام

خواهر آقای خراسان سلام

.

دست به سینه دم ایوان سلام

خواهر آقای خراسان سلام

.

از دل بی تاب هزاران سلام

خواهر آقای خراسان سلام

.

در شب تار ای مه تابان سلام

خواهر آقای خراسان سلام

.

دلخوشی حضرت سلطان سلام

خواهر آقای خراسان سلام

.

اسم تو را دست حق

بر دل ایران نوشت

.

ای که نمکزار قم

گشته به لطفت بهشت

.

گرچه اسیر غمی

گرچه ز دوری رضا سوخته ی ماتمی

.

دل نگران تو شده عالمی

نیست در این ازدحام دور تو نامحرمی

.

رسیده جون تو بر لب

داری پر می کشی امشب

.

چشات خیسه به یادِ

روضه ی زینب

.

سلام الله علی زینب

اسیر غصه ها زینب

.

کجا بزم حرامی ها

کجا زینب

.

ناله ی ممتد شدم

مثل کبوتر شدم و از همه جا رد شدم

.

عازم گنبد شدم

از حرم شهر قم راهی مشهد شدم

.

جان رضا حضرت سلطان رضا

ای قسم مردم ایران رضا

.

معنی لطف و کرم و بخشش و احسان رضا

حاجت هر دیده ی گریان رضا

.

ملجا هر جان هراسان رضا

شاه خراسان رضا یار غریبان رضا

.

ای کرمت مستدام ای علمت بر دوام

ای حرمت بر همه ی درد و غمم التیام

.

باز شده راه ضریح تو در این ازدحام

آه به جای همه جامانده ها از تو جامانده ها

.

دست روی  سینه به سمت ضریح

شاه علیک السلام

.

سمت شما آمدم گم نکنم راه را

طی کنم این سیر الی الله را

.

در حرمت سر کنم

این دم کوتاه را

.

مرد جوانی وسط همهمه ها

دم گرفت آمدم ای شاه را

.

آمدم ای شاه  پناهم بده

خط امانی ز گناهم بده

.

سلام آقا رضا جانم

امیدم ای رضا جانم

.

نمیذاری منو تنها

رضا جانم

.

تویی که ضامنم هستی

دلم رو به حرم بستی

.

محاله خوالی از اینجا

بره دستی رضا جانم

.

از سر لطف شماست

سینه ی ما کربلاست

.

رخصت این گریه برای حسین

دست امام رضاست

.

روضه دوباره به پاست

روضه ی شاه غریب

.

مرثیه خوان شاه خراسان شده

آه که یابن الشبیب

.

لحظه ی غارت شد و

پیرهن و شال رفت

خواهرش از حال رفت

.

آه که مابین دو تا نهر آب

جد غریبم حسین با لب خشکیده به گودال رفت

.

چشم کسی در پی انگشتر و

چشم کسی در پی خلخال رفت

.

یا حسین بی کس و تنها حسین

مانده سه روز و شب پیکر او در دل صحرا حسین

.

تا به سرش ریختند

عمه ی ما گفت خدایا حسین

.

نای کمک خواستنش رفته بود

پاره به پاره بدنش رفته بود

.

حرف سر بوریاست

آه که حتی کفنش رفته بود

.

بشکند آن پا که دم آخرین

روی تنش رفته بود

.

تک و تنها حسین جانم

در این صحرا حسین جانم

لب تشنه لب دریا حسین جانم

.

دل زینب به شور افتاد

سرش از تن که دور افتاد

سری که عاقبت کنج تنور افتاد

.

تک و تنها حسین جانم

در این صحرا حسین جانم

لب تشنه لب دریا حسین جانم