این پروژه از روزهای گذشته در این آستان آغاز شده و در ادامه کاشی های موجود، تخریب و پس از آن طرح کاشی جدید بر روی گند نصب خواهد شد.

به گزارش چشم برخوار؛💠 آغاز پروژه بازسازی گنبد آستان مقدس حضرات سیدان الکریمان(ع)

🔸 این پروژه از روزهای گذشته در این آستان آغاز شده و در ادامه کاشی های موجود، تخریب و پس از آن طرح کاشی جدید بر روی گند نصب خواهد شد.

🔹 در پی بارش های ابتدای سال۹۸، قسمتی از کاشی های گنبد تخریب شد و با توجه به آسیب های ظاهری قسمت های دیگر و پایین آمدن سطح استقامت کاشی های گنبد و همچنین در نظر داشتن نظرات مهندسان و کارشناسان اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، این گنبد در حال بازسازی می باشد.