دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی برخوار گفت: مدیریت در سهمیه بندی آب بسیار ضعیف است. مشکل توزیع کود شیمیایی داریم.

به گزارش چشم برخوار؛دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی برخوار گفت: مدیریت در سهمیه بندی آب بسیار ضعیف است. مشکل توزیع کود شیمیایی داریم.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی برخوار گفت: مدیریت در سهمیه بندی آب بسیار ضعیف است. مشکل توزیع کود شیمیایی داریم

ناصر رفیعی گفت: متاسفانه بزرگترین مشکل در بخش کشاورزی، آب بوده و همچنان هم وجود دارد آب چه کم باشد و چه فراوان، مدیریت توزیع آن بسیار ضعیف است و مسئولین نیز در جلساتشان هر وقت چیزی را مصوب می کنند متاسفانه به درستی به مصوبه خود عمل نمی کنند.
وی افزود: حجم و سهمیه آبی که برای ۶ روز در نظر گرفتند را در مدت ۳ روز رها می کنند که اینکار به ضرر کشاورزان است چون آنها برای اراضی خود به اندازه نیاز از آب استفاده می کنند و مازاد آب رها شده در شبکه به هدر می رود. اینکه نشد مدیریت منابع آبی!!!

وی گفت: استفاده بهینه از منابع آبی باید به موقع و به اندازه نیاز باشد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی برخوار در پایان به دهقان نیوز گفت: همچنین در توزیع کود شیمیایی هم مدیریت و نظارت نیست به هر کس که دلشان می خواهد سهمیه کود می دهند طوریکه به بعضی افراد بیشتر از نیاز داده می شود و به بعضی ها اصلا نمی رسد. متاسفانه پیگیری می کنیم پاسخ درستی نمی گیریم.