مداحی «یا رب تقبل رجالنا را با نوای مهدی رسولی در ادامه خواهید دید.

به گزارش چشم برخوار؛

دانلود «یا رب تقبل رجالنا»/ مهدی رسولی