مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تأمین اجتماعی شعبه دولت آباد برخوار با حضور آقای عبدالرسول آقاهادی سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان وعبداله بنهری فرماندار شهرستان برخوار در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.

به گزارش چشم برخوار؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تأمین اجتماعی شعبه دولت آباد برخوار با حضور آقای عبدالرسول آقاهادی سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان وعبداله بنهری فرماندار شهرستان برخوار در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.

در این مراسم محمد حسین رحمتی به سمت سرپرست اداره تأمین اجتماعی شعبه دولت آباد منصوب و از زحمات مجید بابا شاهی سرپرست سابق این اداره قدردانی بعمل آمد.