یک سارق حرفه‌ای توانست در هفت ثانیه خودروی پراید را سرقت کند.

به گزارش چشم برخوار؛ یک سارق حرفه‌ای در استان تهران، پس از دستگیری روش دزدی خود از اتومبیل‌ها را توضیح داد. او توانست در مدت ۷ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را استارت بزند. این سارق همچنین، خودروهای مجهز به قفل فرمان و پدال را ضد سرقت دانست.

دانلود