اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد از تشکیل جلسه تا صدور رأی برائت از کیفر خواست دادستانی منع شدند.

به گزارش چشم برخوار؛ اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد از تشکیل جلسه تا صدور رأی برائت از کیفر خواست دادستانی منع شدند.

گفته می شود موضوع این کیفر خواست در مورد نحوه اعطای پاداش به شهردار وقت در سال اول شورا می باشد .
این ایراد به نحوه ای پرداخت و روند تصویبی می باشد.
لذا کیفر خواستی در این خصوص به جریان افتاده و تا تاریخ ۲۳ مهر که جلسه دادگاه برگزار خواهد شد فعالیت شورا تعلیق می باشد.
اعضای شورای شهر دولت آباد ، طبق نامه دادستان و فرماندار برخوار تا بررسی غایی و صدور حکم در تاریخ ۲۳ مهر تعلیق می باشند تا تکلیف کیفرخواست مشخص گردد.

اعضای شورا در تاریخ ۲۳ مهر باید در دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کنند.

انتهای پیام /