اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد برای دفاعیات خود در خصوص تعلیق شدنشان در اولین جلسه دادگاه حاضر شدند.

به گزارش چشم برخوار؛ بعد از ظهر امروز (۲۳ مهر ۱۳۹۹) جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تعلیق اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد به دلیل پرداخت حق الزحمه آقای حمیدرضا فدایی (شهردار سابق) بابت همکاری با شورا خارج از وقت اداری و بخاطر عدم ارسال مصوبه این موضوع به کمیته انطباق شهرستان و اخذ تاییدیه نهایی تشکیل شد.

هر پنج نفر شورای اسلامی دولت آباد در این جلسه دادگاه حضور داشتند و دفاعیات خود را در برابر قاضی ارائه نمودند.

به نظر می رسد ظرف یک هفته آینده رأی دادگاه صادر خواهد شد.