احمدرضا عابدزاده، پیشکسوت فوتبال ایران ویدیویی از تمرینات سخت ورزشی خود منتشر کرد.

به گزارش چشم برخوار؛ احمدرضا عابدزاده، پیشکسوت فوتبال ایران ویدیویی از تمرینات سخت ورزشی خود منتشر کرد.

دانلود فیلم/ آمادگی بدنی عابدزاده در ۵۴ سالگی