سجادی نسب در واکنش به اظهارات فرماندار برخوار گفت: فرماندار محترم آنقدر تدبیر ،اشراف مدیریتی و حواس جمعی دارند که استیضاح رسمی و قانونی شهردار را در شب تعلیق شورا منکر نشود چون مستندات و مکاتبات اداری را نمی شود منکر شد و شایعه تلقی کرد.

به گزارش چشم برخوار؛ سجادی نسب در واکنش به اظهارات اخیر فرماندار برخوار گفت: فرماندار محترم آنقدر تدبیر ،اشراف مدیریتی و حواس جمعی دارند که استیضاح رسمی و قانونی شهردار را در شب تعلیق شورا منکر نشود چون مستندات و مکاتبات اداری را نمی شود منکر شد و شایعه تلقی کرد.

فرماندار برخوار از آخرین وضعیت تعلیق اعضای شورای شهر دولت آباد سخن گفت

فرماندار شهرستان برخوار ماجرای تعلیق اعضای شورای اسلامی دولت آباد را اینگونه تشریح کرد: در زمانی که شهردار وقت یعنی آقای فدایی از شاهین شهر به دولت آباد آمد، ظاهرا حقوق پائینی دریافت می کرده و اعضای شورای اسلامی هم برای اینکه شهردار را دلگرم به ادامه فعالیت کنند، مبلغی را به صورت ماهیانه از بودجه شورای اسلامی تصویب کردند که کمک حقوق به شهردار وقت بشود.

او با بیان اینکه هر چیزی در شورای اسلامی شهرها مصوب می شود باید به فرمانداری ارسال شود، افزود: نظارت استانداری و فرمانداری در این مصوبات است و هر کاری را که شوراها مصوب می کنند که انجام بشود، باید در فرمانداری بیاید و برای تائید و تطبیق آن مصوبه ۱۵ روز زمان مشخص شده، اگر از ۱۵ روز گذشت طبق قانون یعنی انجام آن کار مشکلی ندارد.

بنهری اظهار کرد: مشاوری که شورای اسلامی داشته به آنها گفته که این بودجه از شورای اسلامی است و نیازی به تائید مصوبه و تطبیق را ندارد و در آن زمان برای تطبیق ارسال نشد و حالا یک مشکل حقوقی برای آنها شده است.

فرماندار شهرستان برخوار در ادامه با اشاره به بازرسی استانداری از مصوبات و اقدامات شورای اسلامی، عنوان کرد: پرونده به بازرسی کل استانداری برای رسیدگی ارجاع داده شد و به دادگستری شهرستان ابلاغ شد که کیفر خواست آنها صادر شده و باید فعلا به حالت تعلیق در بیایند.

او تصریح کرد: تعلیق شورای اسلامی همزمان شد با دو مسئله، یکی شایعه کرده بودند که می خواهیم شهردار استیضاح کنیم و دوم اینکه به عمل جراحی من برخورد کرد که من هم در شهرستان حضور نداشتم و گفته شد که فرماندار دستور تعلیق اعضای شورای اسلامی را داده است.

بنهری با بیان اینکه این بحث قضائی است و بحث حاکمیتی نیست، افزود: فرماندار نمی تواند در پرونده های قضائی دخالت کند و دستوری بدهد.

فرماندار شهرستان برخوار در ادامه اظهار کرد: حالا هم حکم بدوی این شورا صادر شده که ۲ سال حبس، انفسال دائم از خدمات دولتی، ۵۰ میلیون رد مال (برگشت این مبلغ به منبع برداشت شده) و ۱۰۰ میلیون تومان هم جریمه.

بنهری افزود: حالا آنها فرصتی داشتند برای فرجام خواهی و اعتراض خود را ارائه کردند و پرونده در دادگاه تجدید نظر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. تجدید نظر هم اگر همه این حکم صادر شده را تائید کند، در آن زمان استاندار قائم مقام شورای شهر می شود و ما منتظریم رای دادگاه تجدید نظر هستیم.

او با اشاره به زمان رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدید نظر گفت: در قانون تعیین شده که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، خارج از نوبت و با فوریت باید به این پرونده رسیدگی شود؛ زیرا برخی از مسائل و مشکلات شهر معلق است و قابل اجرا نیست.

بنهری با بین اینکه شهردار دولت آباد فعلا مواردی که از قبل مصوب شده را اکنون اجرا می کند، عنوان کرد: شهردار هم اگر بخواهد اقدامی را بدون مصوبه شورای شهر اجرا کند، قطعا همین اتفاقی که برای اعضای شورا صورت گرفت برای شهردار هم صورت خواهد گرفت.