حاجی دلیگانی در رابطه با پرداخت حق عدم کشت کشاورزان اظهار کرد: حق عدم کشت به کشاورزان شرق اصفهان در گذشته پرداخت شده اما به کشاورزان غرب و شمال پرداخت نشده و ما برای این موضوع یک تحقیق و تفحصی را در مجلس پیگیری می کنیم.

به گزارش چشم برخوار؛

حسینعلی حاجی دلیگانی در حاشیه جلسه شورای آب‌بران شهرستان‌های غرب، شمال و جنوب حوزه زاینده رود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع اصلی این جلسه موضوع آب و مطالبات کشاورزان است، گفت: ضرورتی که ایجاد می کند تا ما شهرستان‌های شمالی (شاهین شهر و میمه و برخوار) به اضافه شهرستان‌های غرب و جنوب استان دور هم جمع بشویم و پیرامون مشکلات و مسائلی که بر سر آب کشاورزان وجود دارد، صحبت کنیم و در نهایت به جمع بندی و نتیجه برسیم.

وی با اشاره به آزادسازی آب برای کشاورزان عنوان کرد: بعضی از اوقات که آب برای کشت کشاورزان رها سازی می شود، باید با برنامه ریزی و بهینه مصرف کرد و چون برنامه ریزی وجود نداشته، از آن به درستی استفاده نمی شود.

نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه بسیار ملزم و ضروری است که با حضور ۵ نفر از نمایندگان شهرستان های غرب و جنوب حوزه زاینده رود و مدیران استانی برگزار شده که امیدواریم نتیجه خوبی را حاصل کنیم.

پیگیری عدم پرداخت حق عدم کشت به کشاورزان شمال و غرب در مجلس

حاجی دلیگانی در رابطه با پرداخت حق عدم کشت کشاورزان اظهار کرد: حق عدم کشت به کشاورزان شرق اصفهان در گذشته پرداخت شده اما به کشاورزان غرب و شمال پرداخت نشده و ما برای این موضوع یک تحقیق و تفحصی را در مجلس پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: مجلس از باب نظارتی در این موضوع ورود پیدا خواهد کرد تا نتیجه آن و اصل قضیه روشن و دلیل عدم پرداخت حق عدم کشت به کشاورزان شمال و غرب زاینده رود و این تبعیض مشخص شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگرانی و مطالبات کشاورزان به جا و درست می باشد تصریح کرد: نوع رفتار صنف تحت نام استان اما شهرستان اصفهان اشتباه است که این هم باید رفع شود تا همه استان بتواند برای تامین آب بسیج شود.

حاجی دلیگانی در پایان افزود: مسائل مطرح شده در این جلسه را در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهیم کرد تا در صورت امکان در بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف بودجه ای به آن اختصاص یابد.

انتهای پیام/