جلسه بررسی سه پروژه قطار سریع السیر، رینگ چهارم و ادامه بلوار جانبازان دولت آباد در استانداری اصفهان برگزار شد.

به گزارش چشم برخوار؛سید رسول سجادی نسب گزارشی از جلسه روز گذشته استانداری در خصوص قطار سریع السیر ارسال کرد.

متن گزارش به این شرح است:

دیروز شنبه ۲۷دیماه هزار و سیصد و نود و نه بنده به لطف خداوند در استانداری در جلسه ای شرکت کردم.
موضوع جلسه بررسی سه پروژه ی قطار سریع السیر،رینگ چهارم و ادامه ی جانبازان بود.
شرکت کنندگان فرماندار محترم،شهردار محترم،جناب محمود معینی از طرف نماینده ی محترم،جناب امیرخانی،مهندسین قطار سریع السیر مجری طرح رینگ چهارم و…بودند.
به لطف خداوند بسیار رسا و محکم با دلایل ششگانه ی خودم از اجرای قطار سریع السیر در پشت دولت آباد دفاع کردم به گونه ای که به لطف خداوند جلسه تحت تاثیر قرار گرفت و حتی دکتر راعی مهندس پروژه قطار سریع السیر به بنده گفت شما ده سال تحقیقات ما را زیر سوال بردید.
در پایان فرماندار بسیار حکیم دانا ، مدیر مدبرمان که ثابت کرده است دلش برای شهرستان می سوزد پس از دفاع از موقعیت فعلی پروژه قطار سریع السیر(با کمی اصلاح و تغییر مسیر)اعلام کردند که توجیه مردم نسبت به مزایای این پروژه بسیار مهم است و باید کمک کنیم تا مردم فهیم شهرستان نسبت به مزایای این پروژه آگاه شوند و بنده تا وقتی مسئول اجرایی هستم در شهرستان حتی با یگان ویژه هم شده باشد این پروژه را اجرا خواهم کرد.
در حاشیه ی جلسه هم جناب محمود معینی با جناب امیرخانی هماهنگ شدند تا چگونگی ورود نماینده محترم جناب حاجی برای اجرای طرح قطار سریع السیر پشت دولت آباد(در صحرای کربکند)بررسی شود و مزایایی شش گانه ی طرح(آینده نگری،صرفه اقتصادی،مترو دار شدن شهرستان برخوار،حسن همجواری(با توجه به خلف وعده ی شهرداری اصفهان در معاملات قبلی و قدیمی با برخوار،ارتقای سطح شهرستان برخوار و زمینه سازی برای الحاق برخوار به کلان شهر اصفهان،جلوگیری از آسیب به دو شهر دستگرد و دولت آباد ) مورد مداقه قرار گیرد.