نیکوکاران شهرستان می توانند مساعدتهاو مهربانیهای خود رابه کمیته امداد ومراکز نیکوکاری تحویل و یاازطریق شماره گیری#۰۳1۱۶*۸۸۷۷* به نیازمندان تحویل ولبخند را به ایتام ونیازمندان هدیه نمایند.

به گزارش چشم برخوار؛نشست جلسه ستاد احسان ونیکوکاری شهرستان برخوار در محل اداره آموزش وپرورش شهرستان باحضور ریاست و کارشناسان کمیته امداد،مدیریت وکارشناسان آموزش و پرورش،کارشناسان سپاه ناحیه برخوار،روساواعضای هیئت عامل مراکز نیکوکاری برگزار شد .

گفتنی است جشن نیکوکاری امسال روز۱۳ اسفند در سطح مدارس بصورت آنلاین وازطریق سامانه شاد،۱۴ اسفند در سطح معابر ومیادین،مساجد وپایگاه های بسیج بارعایت پروتکل های بهداشتی و۱۵ اسفند در میعادگاه های نماز جمعه شهرستان برگزار خواهد شد.

نیکوکاران شهرستان می توانند مساعدتهاو مهربانیهای خود رابه کمیته امداد ومراکز نیکوکاری تحویل و یاازطریق شماره گیری#۰۳1۱۶*۸۸۷۷* به نیازمندان تحویل ولبخند را به ایتام ونیازمندان هدیه نمایند.

کمیته امدادامام خمینی.ره.شهرستان برخوارتلفن تماس ۴۵۸۲۸۴۸۵