رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت: از فعالیت ۲ واحد آجر پزی آلوده کننده محیط زیست و هوا در این شهرستان جلوگیری شد.

به گزارش چشم برخوار؛ محمد ولید مغربی با اشاره به جلوگیری از فعالیت دو واحد آجرپزی آلوده کننده محیط زیست و هوا در برخوار، اظهار کرد: با توجه به پیگیری های مستمر این اداره در پی پایش های مداوم توسط کارشناسان محیط زیست این شهرستان، دو واحد آلاینده کارخانه آجر به مراجع قضایی معرفی و صدور حکم قضایی برای آنها انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار افزود: دادگاه مسئولان این دو واحد را با استناد به بند اول ماده یک از قانون هوای پاک و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه و دو روز حبس محکوم کرد.

وی اظهار کرد: همچنین مسئولان این واحدهای متخلف به استناد بندهای (پ) و (ر) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ منع از اشتغال به شغل آجرپزی و پلمب واحد تولیدی به مدت دو ماه به عنوان مجازات تکمیلی به جهت بازدارندگی از ارتکاب مجدد بزه توسط مشارالیه ها محکوم شدند.

وی تصریح کرد: اگر چنانچه محکوم علیه مجازات تکمیلی موضوع حکم را به اجرا نگذارد دادگاه برای مرتبه اول مجازات تعیینی را تا یک سوم افزایش می دهد .

محمد ولید مغربی افزود: با پیگیری پرونده توسط کارشناسان این اداره، حکم قضائی متخلفان صادر شد.

وی گفت: این واحدها با وجود شکایت متعدد مردمی و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی، برای برطرف شدن آلایندگی خود اقدام نکرده بودند.

بر اساس استانداردهای محیط زیست، صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی موظف به رعایت و کاهش آلایندگی واحدهای خود هستند در غیر این صورت، واحد آن ها تا رفع کامل آلایندگی پلمب می شود.

انتهای پیام/