رئیس هیاُت ژیمناستیک شهرستان برخوار گفت: هدف اصلی ورزش کسب مدال نیست.

به گزارش چشم برخوار؛ساده نگری است اگر فکر کنیم منظور از ورزش کردن، فقط رسیدن به مدال و کسب افتخار است! بله اینها هست اما هدف اصلی ورزش نیست، هدف اصلی در مسیر قهرمانی اتفاق می افتد.

محمد سلیمانی شاد مربی وداور ژیمناستیک ورئیس هیأت ژیمناستیک شهرستان برخوار، فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیئت اندیشه ورزش بسیج ورزشکاران شهرستان برخوار در گفت و گویی با خبرنگار روزنامه دنیای هوادار و سایت های خبری دیوان نیوز و رستاخیز نیوز با این اشاره که ورزشکاری که در مسیر قهرمانی گام برمی دارد برای رسیدن به هدف باید از خیلی چیز ها چشم پوشی کند تا به برتری برسد گفت. بنابراین ورزش در بعد قهرمانی انسان ساز است.

سلیمانی افزود: قهرمان های ورزشی نیز به عنوان الگو در جامعه مطرح هستند و خود این باعث تشویق و روی آوری نونهالان، نوجوانان و جوانان به ورزش می شود و این چرخه جامعه را پالایش می کند.

وی تصریح کرد: پس قهرمانی هدف نیست، قهرمانی یک فرآیند است برای رسیدن به پهلوانی. مضاف براینکه پهلوانی به ورزش معنای عمیق می دهد، اگر پهلوانی را از ورزش جدا کنیم، ورزش مفهوم ندارد و از معنا ساقط می شود.

او اضافه کرد: اگر فقط به کسب مدال توجه کنیم و تمام امکانات را در جهت کسب مدال بکار بگیریم در واقع از مسیر اصلی ورزش منحرف شده ایم. و اینطور می شود که ورزشکار پس از رسیدن به مدال احساس پوچی می کند، چون معنای درست ورزش که همانا رسیدن به فضایل اخلاقی و اشاعه آن است، برای او تعریف نشده می ماند.

رئیس هیأت ژیمناستیک شهرستان برخوار افزود: علت اصلی توجه کشور های بزرگ به ورزش نیز همین است وکسب مدال و افتخارات ورزشی علت اصلی توجه به ورزش نمی باشد.

ژیمناستیک، درکجای ورزش جای دارد؟!

محمد سلیمانی که از ژیمناستیک های صاحب سبک شاخه هنری بشمار می آید اظهار داشت: ژیمناستیک به عنوان ورزش محض که در زبان عربی از آن به عنوان “ریاضة البدنیة” یاد می کنند، شرایط ویژه ای دارد.

ژیمناستیک با شش اسباب به عنوان مادر ورزش ها شناخته می شود. برای موفقیت در ژیمناستیک ورزشکار باید از نظم، پرهیزگاری، پشتکار وتواضع برخوردار باشد. و این دقیقاً همان ویژگی هائی است که عناصر یک جامعه پویا بدان نیاز دارند.

پس ژیمناستیک به عنوان رشته مادر، پرورش دهنده ورزش است و ورزش پرورش دهنده جامعه ای پویا است .

بنابراین انسان سازی در غایت خود در ژیمناستیک هنری اتفاق می افتد.

علت تاُکید ما بر این رشته نیز همین است، کسانی هم که در زیرشاخه های ژیمناستیک فعالیت می کنند کسب فقط یک مدال آهنی را هدف قرار ندهند.

کلام خدا را در نظر داشته باشند و سخت تلاش کنند، آنگاه متوجه خواهند شد که نه تنها به قهرمانی خواهند رسید بلکه به چیزی دست پیدا می کنند که به مراتب از مدال آهنی با ارزش تر خواهد بود.

جایگاه ژیمناستیک هنری دراصفهان؟

وی با اشاره به جایگاه ژیمناستیک هنری در اصفهان گفت: اصفهان در رشته ژیمناستیک هنری قهرمانان و پهلوانان زیادی دارد و در المپیاد استعداد های برتر دارای عنوان است، در مسابقات آموزشگاه های کشور نیز قهرمان دارد.

وی تصریح کرد: این استان در بخش بانوان نیز قهرمانان هنری دارد. حتی در سال های اخیر در اردوی تیم ملی نوجوانان اصفهان، در تیم ملی دارای نماینده بوده است، اما به جهت اینکه ژیمناستیک اصفهان پهلوانان بزرگی را به خود دیده است، که پست های دبیرکلی کمیته ملی المپیک، ریاست فدراسیون ژیمناستیک و ریاست شاخه آکروژیم را درکارنامه درخشان خود داشته است، که نمونه بارزش استاد بهرام افشارزاده می باشد. به همین خاطر انتظارهای مردم اصفهان به ویژه خانواده بزرگ ورزش نصف جهان، از ژیمناستیک اصفهان به عنوان پایه ساز تیم های ملی و بازوی محرک ژیمناستیک کشور، بسیار بالاست./ رستاخیز