پیش تولید برنامه  «بر مدار حسین(ع)» ، بهمن ماه ۹۹ با حضور اساتید تعزیه اصفهان در تکیه تاریخی دلیگان برخوار اجرا شد.

به گزارش چشم برخوار؛ پیش تولید برنامه  «بر مدار حسین(ع)» ، بهمن ماه ۹۹ با حضور اساتید تعزیه اصفهان در تکیه تاریخی دلیگان برخوار اجرا شد.

این برنامه به همت سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان با همکاری “کانون بسیج هنرمندان شهرستان برخوار” اجرا شده است.

این برنامه در تلویزیون اینترنتی انجمن تعزیه بسیج هنرمندان استان اصفهان پخش خواهد شد.

عکاس: علی رمضانی