پیرو روش سوم ثبت نام غیر حضوری داوطلبین شوراهای اسلامی شهر ها مبنی بر مراجعه به دفاتر پیشخوان لیست دفاتر پیشخوان مجهز به سیستم ثبت نام به شرح ذیل ارائه میگردد.

به گزارش چشم برخوار؛پیرو روش سوم ثبت نام غیر حضوری داوطلبین شوراهای اسلامی شهر ها مبنی بر مراجعه به دفاتر پیشخوان لیست دفاتر پیشخوان مجهز به سیستم ثبت نام به شرح ذیل ارائه میگردد

*۱. دفتر پیشخوان واقع در شهر دولت اباد. خیابان ۲۲ بهمن (لودریچه) . دفتر پست بانک*

✅ *مدارك مورد نياز جهت ثبت نام به شرح زير مي باشد:*

💠ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد؛

💠اصل شناسنامه عكس دار و تصوير كليه صفحات آن؛

💠اصل كارت ملي و تصوير آن؛

💠اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم يا مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي و تصوير آن براي مردان؛

💠یک (۱) قطعه عکس ۴ × ۳ جديد؛

💠ارائه اصل و یک نسخه تصوير مدرک تحصیلی معتبر فوق ديپلم يا معادل آن براي داوطلبان شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت و مدرک لیسانس یا معادل آن برای داوطلبان شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت؛

💠اصل و تصوير گواهي پذيرش استعفای مقامات موضوع ماده ۳۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛

💠همراه داشتن مشخصات کد ملی و شناسنامه ای پدر و مادر و فرزندان