تصویری جالب از یک ماهی فروش را مشاهده می کنید.

به گزارش چشم برخوار؛