از ظرفیت‌های برنامه ششم برای کمک به اجرای طرح‌ها در شهر‌ها و روستا‌ها استفاده شود.

به گزارش چشم برخوار؛نماینده مردم شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی از تمام منتخبان شورا‌های اسلامی خواست قانون برنامه ششم و بودجه ۱۴۰۰را مطالعه کنند و از ظرفیت‌های آن برای جذب بودجه و کمک به اجرای طرح‌ها در شهر‌ها وروستا‌ها استفاده کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در جمع منتخبین شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌های شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: اعضای شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستاها، تسلیم فشار‌های بیرونی برای تصمیم گیری‌ها از انتخاب شهردار تا اجری طرح‌ها نشوند و آنچه به خیر و صلاح برای مردم است را انجام دهند.