مدیر شبکه بهداشت برخوار گفت: با وجود افزایش آمار واکسیناسیون در شهرستان، اما همچنان شهرستان برخوار در این حوزه ضعیف ترین شهرستان در سطح استان اصفهان است.

به گزارش چشم برخوار؛ دکتر حسن کمالی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار از افزایش آمار تزریق واکسن کرونا در شهرستان برخوار خبر داد و گفت: در سه روز اخير شاهد استقبال بیشتر مردم برای تزریق واکسن بوده ایم.

وی افزود: در حال حاضر آمار واکسیناسیون در شهرستان برخوار به 47درصد و در شهر دولت آباد به 24درصد رسیده است.
کمالی افزود: با وجود افزایش آمار واکسیناسیون در شهرستان، اما همچنان شهرستان برخوار در این حوزه ضعیف ترین شهرستان در سطح استان اصفهان است.
مدیر شبکه بهداشت برخوار در ادامه اظهار کرد: شهر دولت آباد در میان دیگر شهرهای شهرستان برخوار، از نظر میزان استقبال تزریق واکسن کرونا، ضعیف ترین شهر است.

این مسئول با بیان این که در حال حاضر با توجه به وضعیت نارنجی شهرستان، در وضعیت مناسبی قرار نداریم، تاکید کرد: تا زمانی که بیش از 70درصد از جامعه ی هدف تزریق واکسن را انجام ندهند، ممکن است به زودی وضعیت کرونایی شهرستان به قرمز تغییر پیدا کند.
انتهای پیام /