محمد حسن یاری به اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد به عنوان شهردار دولت آباد انتخاب شد.

به گزارش چشم برخوار؛ محمدرضا رمضانیان، رئیس ششمین دوره شورای اسلامی شهر دولت آباد خبر داد:

محمد حسن یاری به اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد به عنوان شهردار دولت آباد انتخاب شد.

لازم به ذکر است، محمد حسن یاری پیش از این شهردار اميرآباد، معاون شهرداری نجف آباد، شهردار خورزوق، شهردار کوشک و شهردار کمشچه بوده و جمعا ٢۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی در کارنامه ی مدیریت شهری خود دارد که به اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

همچنین در حال حاضر مهدی کثیری معاون اداری و مالی به عنوان سرپرست شهرداری تا زمان استقرار شهردار جدید و صدور حکم انتخاب شد.